Peygamberler

Yazarlar

Yayınevleri

Görüntülenen ürünler

Şifa-i Şerif - Kadi Iyaz +

Şifa-i Şerif - Kadi Iyaz

Yeni ürün

Gönüllerde din duygusunu ve aşk derecesinde Allah, Peygamber sevgisini ancak siyer İlmi uyandırır ve beşeriyeti melekuti fazilet şahikalarına yükseltir. Siyer ilminin en güzel tasnif olunmuş bir kitabı da hiç şüphesiz Kaadı İyaz'ın (Eş-şifa bi Ta'rif-i Hukuki'l-Mustafa)sıdır...

Daha fazla bilgi

Bu ürünü satın aldığınızda hesabınıza 29 sadakat puanını daha eklenecek. Sepetiniz toplamda 29 sadakat puanını daha eklenecek puana ulaşacak ve alışverişiniz sonucunda sahip olacağınız hediye kuponu değeri de: 0,29 €.


29,90 €

Bilgi kartı

Ebat :Büyük Boy (25 x 18 x 6 cm)
Sayfa :792
Kalite :Ciltli (sert kapak)
Baskı :06/2017
Yayınevi :Bedir
add2

Daha fazla bilgi

"Şifa-i Şerif"adıyla ün yapmış olan bu eser, Endülüslü fıkıh ve hadis âlimi Kadı İyaz tarafından 12. yüzyılın başlarında kaleme alınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s) hakkında onun hayatını, özelliklerini ve peygamberliğini anlatan çeşitli dillerde çok sayıda kitap yazılmıştır, ancak bunlar içerisinde Şifa-i Şerifin farklı bir yeri vardır. Çünkü Şifa, Hz Peygambere âşık bir gönlün, onun kıymetini idrak etmiş bir kalbin, meziyetlerini ve hukukunu bilen bir zihnin mahsulü müstesna bir eserdir.

"Şifa" olarak da anılan eser, Peygamber Efendimizin şemaili, kişiliği, makamının yüceliği, Allah katındaki mertebesi, mucizeleri, ona karşı saygısız davranışların hükümleri konularında bugüne kadar yazılmış olan en mükemmel eser olarak kabul edilmektedir.

Bu yüzden dokuz asırdır Müslümanların elinden düşmemiş, bütün İslam beldelerinde özellikle de Osmanlılarda İslam ulemasının, vezirlerin, sadrazamların ve padişahların başucu kitabı olarak büyük bir ilgiye mahzar olmuştur.

Müellifin, Hz. Peygamberin üstün kişiliğini ve yüceliğini gönüllere nakşedecek şekildeki samimi anlatımı, Şifayı okumanın bolca salâvat getirilmesine vesile olması ve tabii Peygambere salâvat getirmenin müminler için çok feyizli bir görev olması gibi hususlar bu eserin ibadet hazzı ve şevkiyle okunmasını sağlamıştır.

Her konu bol miktarda ayet ve hadislerle işlenmiş, dirayetli âlimlerin görüşleri ve naklettikleri haberlerle zenginleştirilmiştir. Öyle ki Resulullah Efendimizi etraflıca tanımak ve öğrenmek isteyen kimse bu eseri okuduğunda başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacak şekilde doyurucu bilgiye ulaşmış olmaktadır. www.kulturatek.com

Türkçeye de defalarca tercüme dilmiş olan bu kıymetli eser, Naim Erdoğan ve Fikri Yavuz'un kaleminden bugünün Türkçesi ile yeniden tercüme edilip okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

 

Peygamberimizin yüksek hayatı ümmeti için ve bütün beşeriyet için imtisal nümunesi, fazilet örneğidir. Bu faziletkâr ve melekuti hayatın her safhasını Siyer-i Nebevi ilmi sinesinde toplamıştır.
Gönüllerde din duygusunu ve aşk derecesinde Allah, Peygamber sevgisini ancak siyer İlmi uyandırır ve beşeriyeti melekuti fazilet şahikalarına yükseltir. Siyer ilminin en güzel tasnif olunmuş bir kitabı da hiç şüphesiz Kaadı İyaz'ın (Eş-şifa bi Ta'rif-i Hukuki'l-Mustafa)sıdır...

 

KİTABIN KONULARI:

 

Kitabın ihtiva etmiş olduğu konular dört kısımda toplanmış ve her kısım da ayrıca bab ve fasıllara bölünmüştür. Biz, burada ana hatlarıy­la her kısımdaki konuyu göstereceğiz. Teferruat için kitabın fihrist kıs­mından faydalanılabilir.

 

 (6) Keşfu'z-Zunûn: C. II, s. 1052-1055 Kamusu'l-A'Iâm: C. Vf s. 3540

Birinci Kısım: Kâinatın efendisi Peygamber (Sallallahü aleyhi ve Sellem)e tazim etmek.

 

a)  Vacib Teâlâ Hazretlerinin Peygamberi övmesi,

b)  Allah Teâlâ Hazretlerinin, hem ahlâk, hem de suret yönünden bü­tün güzellikleri ve her iyiliği onda toplamış olması,

c)  Peygamberin, Hak Teâlâ katındaki kadrim bildiren sahih ve meş­hur haberler,

d)  Hâlık Teâlâ Hazretlerinin, Peygamber elinde izhar buyurduğu bü­yük mucizeler ve alâmetler. Peygambere has kılınan özellikler.

 

İkinci Kısım: insanların Peygambere karşı yüklendiği sorumluluklar ve yerine getirmeleri gerekli haklar.

 

a) Peygambere iman etmenin, onun emirlerine boyun eğmenin, sün­netine bağlı olmanın farziyyeti,

b) Peygambere sevgi beslemenin, ondan öğüt almanın lüzumu,

c) Peygamberin emrini büyük kabul etmek, O'na saygı göstermek ve O'na sadık kalmak,

d) Peygambere Salât-ü Selâm getirmenin hükmü ve fazileti.


Üçüncü Kısım: Hazreti Peygamber hakkında muhal ve mümteni olan şeylerle, hakkında caiz olan.

 

 e)   Din işlerine ait olan şeyler,

 f)   Dünya işlerine ait olan haller.

 

Dördüncü Kısım: Hazreti Peygamberde noksanlık gören veya O'na dil uzatan kimse hakkındaki cezaî hükümler...

Hulâsa, hayatın sirrî ve ulvî gaye, iki cümlecikte toplanmakta O Yü­ce Peygamberi tanımak, O'na uymak...

 

Değil yalnız Müslümanların, kıyamete kadar devam edecek insan ve cin neslinin bu esrara vakıf olup ondan feyiz almaları dileği ile Allah Teâlâ Hazretlerinden hidayet ve istikâmet niyaz ederim. www.kulturatek.com

A. Fikri Yavuz

Sifai Serif - Kadi Iyaz

 

Büyük boy (24,5 x 17 x 5,5 cm), Ciltli (sert kapak), 792 sayfa

Yazar (yazarın diğer kitapları için tıklayınız) : Kadi Iyaz

Yayınevi (yayınevinin diğer kitapları için tıklayınız): Bedir

Veya telefonla sipariş için : 04 78 52 39 78

cep tel veya whatsapp, bip … den sipariş : 06 24 88 34 15

facebook messenger : kulturatek kitabevi

instagram : @kulturatek kitabevi

Reviews

Write a review

Şifa-i Şerif - Kadi Iyaz

Şifa-i Şerif - Kadi Iyaz

Gönüllerde din duygusunu ve aşk derecesinde Allah, Peygamber sevgisini ancak siyer İlmi uyandırır ve beşeriyeti melekuti fazilet şahikalarına yükseltir. Siyer ilminin en güzel tasnif olunmuş bir kitabı da hiç şüphesiz Kaadı İyaz'ın (Eş-şifa bi Ta'rif-i Hukuki'l-Mustafa)sıdır...

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün:

Bu ürünü alan müşteriler bunları da aldılar: