Kur'an - Tefsir

Yazarlar

Yayınevleri

Görüntülenen ürünler

Sahih-i Buhari ve Tercemesi - Imam Buhari - 17 cilt takım

Yeni ürün

İslamî ilimlerin Kur'an-ı Kerîm'den sonra en büyük dayanağını Peygamberin yol gösterici söz ve davranışları demek olan hadîsler oluşturur.

Daha fazla bilgi

Bu ürünü satın aldığınızda hesabınıza 200 sadakat puanını daha eklenecek. Sepetiniz toplamda 200 sadakat puanını daha eklenecek puana ulaşacak ve alışverişiniz sonucunda sahip olacağınız hediye kuponu değeri de: 2,00 €.


200,00 €

-50%

400,00 €

Daha fazla bilgi

Yüce Dinimiz İslamiyet, Allah' ın Kitabı Kur' an-ı Kerim ile Allah' ın Rasulü Peygamberimiz Hz. Muhammed' in Kur' an' ı insanlara öğreten, açıklayan, yorumlayan davranışları ve sözleri demek olan Sünnet ve Hadisleri üzerine bina edilmiş, beşeri ve uhrevi bir değerler manzumesidir. www.kulturatek.com

İslamî ilimlerin Kur'an-ı Kerîm'den sonra en büyük dayanağını Peygamberin yol gösterici söz ve davranışları demek olan hadîsler oluşturur.

Hadîs ilmi Peygamberimizin ölümünden sonra bir disipline kavuşmuş, pek çok hadîs derlemeleri vücud bulmuştur. www.kulturatek.com

Bunlardan bir kısmı mahalli hüviyetlerini aşamamışsa da bir kısmı bütün İslam Dünyası'nın ve ilahiyat araştırmacılarının başvuru kaynağı haline gelmiştir.

Bu kitaplardan gerek hazırlanışındaki titizlik, gerekse konulara vukûfiyeti dolayısıyla asırlarca yaşayanı ve en muteberi Buhârî'ye ait olandır.

Ötüken Yayınevi, bu beşeri ve uhrevi değerler manzumesinin dilimize kazandırılmasına destek olmayı kendisi için borç bilmiştir.

Mehmed Sofuoğlu, hadîs biliminde kat ettiği mesafe tartışma konusu yapılamayacak bir bilim adamıdır. Onun yayınevimizce yayınlanan bu tercümesi ise hadîs araştırmaları için temel başvuru kaynağıdır.

Eser son cildi indeks olmak üzere on yedi ciltten oluşur. www.kulturatek.com

Bunlardan ilk on altısı numaralıdır. Titiz bir çalışmanın ürünüdür. Konu içerisinde geçen âyetler, hadîsler ve şerhler farklı yazı karakterleri ile kolay anlaşılır bir şekilde dizilmiştir.

Birinci ciltte Hadîs Bilimi hakkında geniş malumat verilir. Mütercim, eserin tam tercümesini gerekli kılan hususları açıkladıktan sonra İmam Buhârî hazretlerinin hayatını anlatır. www.kulturatek.com

Onun şahsiyetini ve diğer eserlerini tanıtır. Eserinin kaynakları hakkında kendisinden önce yapılmış ve ona ilham vermiş olan çalışmalara değinir.

Buhârî, eserini doksan dokuz ana başlık altında tasnif etmiştir. Tercümede bu tasnife riayet edilir. www.kulturatek.com

Bölümler Vahy ile başlayıp İman Kitabı ile devam eder ve nihayet on altıncı ciltte Tevhid Kitabı ile sona erer.

Eserin orijinalinde bulunan hiçbir husus ihmal edilmez, bütün hadîslerin sıralı râvîleri ve sıhhat dereceleri belirtilir.

Dinini ana kaynaklarından okumak ve öğrenmek isteyenlerin, dinî araştırmalar yapanların kütüphanelerinde mutlaka bulunması gereken bir eser... www.kulturatek.com

Sahihi Buhari ve Tercemesi - mutercim: Mehmed Sofuoglu - Imam Buhari

Büyük boy (24 x 17 cm), Ciltli (sert kapak), 17 cilt takım, 8128 sayfa

Yazar (yazarın diğer kitapları için tıklayınız) :

Yayınevi (yayınevinin diğer kitapları için tıklayınız) :

Veya telefonla sipariş için : 04 78 52 39 78

cep tel veya whatsapp, bip … den sipariş : 06 24 88 34 15

facebook messenger : kulturatek kitabevi

instagram : @kulturatek kitabevi

Reviews

Write a review

Sahih-i Buhari ve Tercemesi - Imam Buhari - 17 cilt takım

Sahih-i Buhari ve Tercemesi - Imam Buhari - 17 cilt takım

İslamî ilimlerin Kur'an-ı Kerîm'den sonra en büyük dayanağını Peygamberin yol gösterici söz ve davranışları demek olan hadîsler oluşturur.

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: