Biyografi

Yazarlar

Yayınevleri

Görüntülenen ürünler

Insanlığa Işık Tutan Hayatlar - Sevim Asımgil, dr +

Insanlığa Işık Tutan Hayatlar - Sevim Asımgil, dr

Yeni ürün

Mezhep Imamları: Imam Azam Ebu Hanife, Imam Şafii, Imam Ahmed bin Hambel, Imam Malik hayatları.

Allahu Teala Hazretleri Kur"an-ı Kerim"de: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?" ayeti ile alimleri medh buyurmaktadır. Peygamber -s.a.v.- Efendi

Daha fazla bilgi

stokta tükendi, mail ile isteyebilirsiniz

Bu ürün için ödül puanı yoktur.


6,90 €

Bilgi kartı

Ebat : Orta Boy (19,5 x 13,5 cm)
Sayfa : 224
Baskı : 2008

Daha fazla bilgi

Mezhep Imamları: Imam Azam Ebu Hanife, Imam Şafii, Imam Ahmed bin Hambel, Imam Malik hayatları.

Allahu Teala Hazretleri Kur"an-ı Kerim"de: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?" ayeti ile alimleri medh buyurmaktadır. Peygamber -s.a.v.- Efendimiz de "Alimler, peygamberlerin varisidir." hadis-i şerifi ile alimlerin değerini bildirmektedir. İmam-ı Rabbani -k.s.- bu hadis-i şerifi açıklarken: ""Varis, varisi olduğu kimsenin, her şeyinde varisidir.Peygamberler -s.a.v- Efendimizin varisi olanlar da her hususta onun varisidirler. Bu varisler, Hz. Peygamber -s.a.v.-"in ilminden, ahlakından, nübüvvet ve vilayet kemalatından hisselerini alan zatlardır" buyurur. Hiç şüphe yoktur ki Kur"an-ı Kerim"i ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini ezberleyen, Kur"an, Sünnnet ve Sahabiler"in fıkhı gibi İslam"ın ilk kaynaklarından faydalanarak, İslam hukukunun temelini sağlam bir şekilde tesis eden, ilmin, amelin, takvanın, vilayet, ihlas ve rızanın sembolü olan meşhur dört mezhep imamı, varis olan alimlerin en önde gelenleridir. Dört mezhep imamının herbiri müctehiddirler. Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinin sahipleri dört muhterem imamı hak ve doğru olarak kabul ettmek, hepsini sevmek ehl-i sünnetin şiarıdır. Dünyadaki tüm İslam beldelerinde ve memleketimizde, sokaktaki herhangi iki müslümandan, üniversite çevrelerine kadar devamlı mezheplerin var olup olmadıkları tartışılmaktadır. Hatadan, iftiradan, yanılmaktan korunabilrnek için fıkıh mezheplerinin gerçek yönünün tanınması, imamlarının düşünce görüşlerinin bilinmesi, mutlaka gerekmekktedir. İslam ilmini yayan, büyük bir titizlik ve derin bir anlayışla ictihadlarda bulunan dört büyük mezhep imamının hayatını öğrenmek, müslümanları hiç şüphesiz pek çok hakikatlere ulaştıracaktır. Bu mütevazı çalışmamızı müslüman kardeşlerimize bu sebeple takdim etmekteyiz. Bütün samimiyetimizle kabul göreceğini umarız. Bütün hayat boyutlarımızda, gurur ve ucubdan nefsimizi koruması için de Cenab-ı Hakk"a sığınmaktayız. Yaptığımız bütün çalışmalarımızda bizi başarılı kıllmasını ve bize her şeyde doğru yolu göstermesini, kitabıımızı "Tertemiz bir kalple gelenler dışında mal ve evladın fayda vermediği günde" bize yararlı kılmasını Cenab-ı Hak"tan niyaz ederiz.

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: